Marmor - Ruivina › Måttbeställda › Fönsterbänkar › › StenMagasinet

Marmor - Ruivina ›

Marmor - Ruivina

  Måttbeställda Fönsterbänkar

Beställ era fönsterbänkar i de mått och i det utförande som
Ni önskar, i Marmor - Granit eller Kalksten. Vi tillverkar bänkar i samtliga de stensorter som finns i vår Materialbank
 

Prisexempel Kalkstensbänkar:
  > 15cm bredd 16-20cm bredd 21-25cm bredd
Moca Creme 625:- lm 825:- lm 1040:- lm
Moleanos Blue / Beige 625:- lm 825:- lm 1040:- lm
Azul Valverde 625:- lm 825:- lm 1040:- lm
       
Prisexempel Marmorbänkar:
Bardiglio 642:- lm 850:- lm 1075:- lm
Bianco Carrara 642:- lm 850:- lm 1075:- lm
Ruivina 642:- lm 850:- lm 1075:- lm
Estremoz 800:- lm 1040:- lm 1305:- lm
Nero Marquina 800:- lm 1040:- lm 1305:- lm
Verde Guatemala 800:- lm 1040:- lm 1305:- lm
       
I löpmeter priset ingår slipning/polering av en lång och två kortkanter.
       
Tillägspriser:      
Hak 250:- st    
Radiehörn 200:- st  
Gerkapning kortkant 125:- st  Share |