Smågatsten Bohus Trilling

Kategorier: , ,

Bohus Trilling har råkilade och flammade sidor.  Trilllingen har tre sidor sågade och de tre övriga råkilade. Den sågade botten ger ett enkelt montage på en avdragen jämn yta vilket gör att monteringstiden förkortas med upp till 50%.

 

Nollställ