20 %
20 %

Brazil Black

Golv- och väggplatta i skiffer Brazil Black

Skiffer är ett tåligt, vackert och behagligt naturstensmaterial som lämpar sig väl till beklädnad av golv och väggytor. Skiffer är en sk. skiktad sten som är uppbyggd av lager på lager av sediment och delas in i två olika kategorier, lerskiffer och glimmerskiffer. Det svenska och norska skiffret är av glimmertyp medan importerat skiffer oftast är lerskiffer. Materialet är resistent mot syror, är lättskött och lämpar sig som de flesta sorters natursten för golvvärme.

Nollställ