Li Skiffer, Oregelbunden

Ljusa eller mörka oregelbundna skifferhällar från Li i Norge. Skiffret liknar till stora delar det Svenska Offerdalskiffret men har en något grövre struktur. Skifferhällarna kan läggas i en bädd av stenmjöl eller sättas i fix på en gjuten platta. För att det slutgiltiga resultatet skall bli bra bör man räkna med ca 15% spill då skifferbitarna formas till. Det ligger 20 m2 skifferhällar på en pall.

Nollställ