Granit i utemiljö

Hällar, blocksteg, murblock & grindstolpar

Granit till trappor, murar och markbeläggningar består av fin till medelkornig granit som huvudsakligen är uppbyggd av kvarts och fältspatkorn och har en förhållandevis jämn textur. Graniten förädlas genom bearbetning och anpassas till sitt ändamål med olika ytbehandlingar, de vanligtvis förekommande ytbehandlingarna är

Krysshamrad
Knottrig yta som åstadkommes genom 
bearbetning med tryckluftshammare. Finns i olika grovlekar för olika ändamål och ger ett bra halkskydd.

Råkilad
Den naturliga ytan vid kilning av graniten. Pottor och knölar tillåtna.

Flammad
Småvågig yta som som erhålles vid kraftig upphettning av stenytan  med en låga så att kristallerna spjälkas av.

Flammad/Borstad
Efter flamningen borstas ytan med stålborstar och ytan får då en mjukare framtoning, kallas även antikbehandlad.